Budsjettet: Kompetanseår for lærerne

Haugesund Venstre ønsker å starte et forsøk med kompetanseår for lærerne i grunnskolen i Haugesund. Derfor foreslår vi at det settes av 2,5 millioner kroner i 2008 til dette formålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Høyere kompetanse gir bedre kvalitet!

Lillesund

Statlig medvirkning er nødvendig for å få til en fullskalaordning med kompetanseår for lærerne. Haugesund Venstre foreslår en forsøksordning som vil omfatte en fjerdedel av de lærerne i skolen som har vært ansatt 7 år eller mer.

Kostnaden for en fullskala ordning vil være omlag 20 millioner pr. år. I Haugesund Venstres forslag ligger oppstart av en forsøksordning fra skoleåret 2008/2009.

Ordningen bør være enhetsstyrt slik at den enkelte skole får utvidet sin kompetanse innen de fagområdene der skolen har størst behov. I prøveperioden bør det være føringer som prioriterer satsing knyttet opp til innføringen av Kunnskapsløftet.

Lærere som nyter godt av ordningen bør ilegges bindingstid i kommunen etter endt kompetanseheving. Slik bindingstid bør være mellom 2 og 3 år avhengig av størrelsen på mottatt støtte for kompetanseheving.

Haugesund kommune bør søke om statlig støtte til en slik forsøksordning. Denne støtten bør både brukes til å øke rammen for forsøket og til å delfinansiere forsøket som sådan. Kommunen bør inngå samarbeid med lokalt næringsliv, HSH og andre utdanningsinstitusjoner om et slikt kompetansehevingsforsøk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**