E18: Flertall i bystyret for bomfinansiering

Av Bente Harstad, 15.11.07, Arendals Tidende på nett

Ordføreren og rådmannens ønske om solid flertall i ryggen når de arbeider videre med å få fortgang i byggingen av E18 mellom Arendal og Grimstad, ble innfridd på kveldens bystyremøte.

Driftsstyret sa ja til rådmannens forslag da saken ble behandlet der i oktober. Da med seks mot tre stemmer. I sakspapirene mener rådmannen at hvis “Nei-linja” når det gjelder medfinansiering fortsetter, så vil det ikke skje noe i saken i “overskuelig fremtid”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Bompenger
I forslaget til vedtak, som flertallet i driftsstyret stilte seg bak, vektlegges det derfor at
bystyret stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E 18 mellom Arendal og Grimstad. En snakker da om innkreving i avgift, i en eller annen form, gjeldende fra det tidspunktet strekningen er ferdigbygd. Da regner en med å komme med i Nasjonal Transportplan og veien kan påbegynnes i 2013, stå ferdig i 2016. Det er det samme året som bomavgiften mellom Grimstad og Kristiansand avsluttes.

Trygg framtid
Ordfører Torill R. Larsen, Ap, var den første som tok ordet under bystyrets behandling:
Dette er en veldig viktig sak for Arendal kommune, men også for ommliggende kommuner, ja, hele regionen vår, sa hun blant annet. Og det var Jan Kløvstad, V, enig i:
– Venstre vil sette spaden i jorda i 2013 og kjøre på den nye E18 i 2016. Først og fremst så vil vi redde liv, understreket representanten. Han viste også til andre nye veistrekninger i landet der antall ulykker har gått kraftig ned etter forbedringene.
– Vi står fast på at vi godtar bomfinansiering, det mente vi både før og etter valget, selv om det ikke alltid har skaffet oss så mange stemmer… Men vi har råd til de bompengene for å gi barna våre en tryggere framtid, avsluttet Kløvstad.

Tsunami
Varaordfører Tormod Vågsnes, KrF, var også enig med foregående talere, og viste videre til det han mente var vesentlige argumenter i saken:
– Vi sliter med Kystveien som allerede er overbelasta, vi må få en vei opp fra Neskilbru og til E18, vi investerer i havna på Eydehavn. E18 er helt vesentlig for å få alt dette andre på plass.
Men ikke alle var enige i rådmannens forslag til vedtak. Frps Anders Kylland mente det var rart at saken hadde tatt så lang tid å få fortgang i, men i første bystyremøte etter valget, så sto den på sakslisten.
– Bompengebølgen ruller over landet, nå har den kommet til Arendal også. Og et stort flertall i denne forsamlingen tar bølgen sammen med regjeringen, dette har nesten utviklet seg til å bli en tsunami! Kylland mente samferdselsministeren driver politisk utpressing med retorikken: Ingen bom, ingen vei.

En flaske vann
– Uten bompengefinansiering kommer vi ikke til å få noe vei. Per dags dato så ser jeg ingen annen mulighet enn å si det, selv om vi protesterer så mye vi vil, svarte ordføreren Frp i en replikk. Høyres Peder Syrdalen dro på egne erfaringer fra talerstolen:
– Jeg er leder av Sørlandets største logistikkbedrift og betaler hvert år enorme mengder bompenger. Nå kan vi få en kanonvei på Sørlandet og vi vil få besparelser i fremtiden. Han viste til at bomstasjoner er tidsbegrenset og fortsatte:
– Vi kan ikke bare stikke huet i sanden, vi må akseptere dette, da får vi vei. Høyre ser fram til en ny vei, vi ser fram til mindre trafikkulykker. E18 vil binde Sørlandet sammen. Nykommer på Aps benk, Line Haugland, valgte å se saken fra de unges synspunkt:
Det er tydelig at dette er en sak som har gått lenge og som engasjerer mange. Faktum er at vi må gå for lokal finansiering hvis dette skal settes i gang. Jeg tror faktisk de fleste av oss som er unge i dag er villige til å betale 25 kroner for å kjøre på en vei. Det er like mye som en flaske vann på bensinstasjonen, og det kan redde liv.

Telemark
Kylland fremmet partifelle Austenås forslag til vedtak fra driftsstyret: "Arendal bystyre ber ordfører og rådmann, i kraft av sine posisjoner i "Aksjon bedre stamveg på Sørlandet" sørge for at aksjonsgruppa tar aktivt tak i E18 Arendal- Tvedestrand". Videre i forslaget bes kommunen ta kontakt med Telemark fylkeskommune og andre aktuelle samarbeidspartnere. I rådmannens forslag til vedtak heter det at bystyret stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E18 på strekningen, med innkreving av avgift. Frps forslag fikk ti stemmer; av partiet selv og av Pensjonistpartiet. Flertallet stemte likevel for rådmannens forslag og driftsstyrets innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**