Toleranse

Gratulerer med dagen! FN´s internasjonale toleransedag 16. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Den internasjonale toleransedagen ble vedtatt i 1995. Med dette ønsker FN å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Dagen skal være en påminnelse om viktigheten av sosiale og politiske tiltak mot intoleranse. Er Nordmenn tolerante og hvilken politikk velger de? Er toleranse bare et moteord?
«Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du sier.» Dette sitatet blir med en viss usikkerhet tilskrevet Voltaire (1694- 1778) . Et viktig sitat er det i alle fall. Hva betyr ordet toleranse for oss og hvilken politisk kraft har det? Brukes politikk til å sette lover og regler for å skjule vår intoleranse for annerledeshet?
Toleranse betyr erkjennelse over at det gode liv ikke er likt for alle. Dermed er toleranse nært knyttet til ordet respekt. Forvandlingen av begrepsbetydning «lik og annerledes» utelukker ikke diskrimering. Som politiker, mor og pedagog er det min plikt å reflektere over toleransebegrepet i en hver avgjørelse jeg tar. En må gjøre forskjell på det en ikke liker og det en vil forby.
I verdidebatten er toleransebegrepet hyppig brukt, spørsmålet er om ikke toleransebegrepet er misbrukt!

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**