Venstre stemte for underskotsgaranti for Hovefestivalen

Etter forslag frå ordførar Torill Rolstad Larsen, Arbeidarpartiet, stemte både Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad for å gi Hovefestivalen underskotsgaranti på 2 millionar kroner, og i tillegg eit lån på 1 million.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Jan Kløvstad heldt innlegg på vegner av Venstre og viste til at Sørlandet nå har fire store festivalar av nasjonal og internasjonal karakter. Det er Quartfestivalen i Kristiansand, Skjærgårds Music & Mission i Tvedestrand, Kammermusikkfesten i Risør og frå i år også den viktige Hovefestivalen.

Berre Fremskrittspartiet og Kristeleg folkeparti stemte mot underskotsgarantien. Alle partia var samde om lån til Hovefestivalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**