Venstre støtta Mwanza som ny vennskapskommune

Venstres Anne Solsvik støtta rådmannens forslag om å innlede samarbeid med den tanzanianske kommunen Mwanza City i bystyredebatten torsdag. Bare Fremskrittspartiet gikk mot å starte samarbeidet. – Det er viktig å få kunnskap om andre samfunn, og jeg er overbevist om at både Arendal og Mwanza vil få stor glde av samarbeidet, sa Anne Solsvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Solsvik

Foto: Jan Kløvstad

Bystyrets vedtak:
Arendal bystyre vedtar å delta i MIC-programmet (Internationalt kommunesamarbeide )
i regi av KS (Kommunenes Sentralforbund), basert på søknad undertegnet 6.september 2007.
Søknaden forutsetter partnerskap/vennskap med Mwanza City i Tanzania via et felles forpliktende
samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune og Agder Renovasjon.
Det faktiske utgiftene på 1.3 mill.kr over 3 år (2008, 2009, 2010 ) dekkes av KS.
Arendal kommune påtar seg regnskapsførsel for prosjektene samt koordinatorrollen
i samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune.
Rådmannen, dato 4/10-07
Harald Danielsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**