Støyproblemer Norcem AS

I Formanskapet tirsdag 13. november var Melding om støymålinger fra Norcem anlegg i Slemmestad oppe til debatt.
Lasse Thue (V) Tok opp saken i interpellasjon 31.05.2007 (Se nyhetsarkiv)
“Det har ikke skjedd noe noe siden den gang” sier Thue.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Saken ble referert av Alexander Synstad i Røyken og Hurums Avis 15.nov.2007.(s.10)

Lasse Thue, Venstres ordførerkandidat i Røyken

Foto: Christoffer Biong

“Det går altfor tregt. Det er et
halvt år siden sist jeg tok opp saken
via en interpellasjon. Det har
ikke skjedd noe siden den gang.
De siste støymålingstallene er alvorlige
og gir grunn til bekymring.
Noe må skje snart, sier en
skarp Thue”

Fra Slemmestad MSJ

Fra Slemmestad MSJ

Formanskapsmedlemmene støttet Lasse Thue; og Rådmannen Bjørn Orhagen var enig i at saken hadde tatt for lang tid.
I følge meldingen har Norcem fått frist til 1. desember med å dokumentere at tiltakene fungerer og slik vi leser artikkelen i RHA har politikerne i Røyken ikke stor tolmodighet om så ikke skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**