Miljøsaker på Hurumhalvøya – Støtte til klimakommuner

“Røyken og Hurum Venstre har store og felles utfordringer når det gjelder miljøet. Det kan best løses gjennom et konkret samarbeid mellom kommmunene”
Dette er et sitat fra oppslag i Røyken og Hurums Avis under overskriften “Vil Samarbeide for miljøet” 1. mars 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bobekken 150107

Bobekken 150107
Foto: msj

Miljøkoordinator.
I artikkelen vises det til arbeidet med å få en miljøkoordinator til Hurumhalvøya, en person som kan jobbe på tvers av kommunegrensene og komme med samlede løsninger for regionen.
En slik miljøkoordinator (Med gode kvalifikasjoner) kan planlegge og forberede miljø og klimasaker slik at politikerne får en god og mest mulig samlet oversikt.
Forslaget om Miljøkoordinator ble vedtatt på årsmøte i Røyken Venstre 25. januar 2007. Hurum Venstre har støttet opp om forslaget.

Fra Bøbekken 150107

Fra Bøbekken 150107
Foto: msj

Miljøstatus på nett.
Røyken Venstre vedtok i samme møtet en uttalelse om Miljøstatusmal på nett; Miljøinformasjonsloven av 1. januar 2004 gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheterom forhold som har betydning for miljøet. Det er kommunen som har ansvar for at innbyggerne har tilgang til den lokale miljøsituasjonen.
Miljøvernforvaltningen har utviklet en mal for kommunalmiljøstatus på Internet. Røyken Venstre arbeider for å få en tilpasset versjon på plass i Røyke
Se også denne side Nyhetsarkiv (Nr 53) 10/07 2007: Bøbekken og Miljøstatus

Lasse Thue, Venstres ordførerkandidat i Røyken

Foto: Christoffer Biong

Vi må ta lokalt klimaansvar
I Røyken kommunestyre 14.juni 2007fremmet Venstres repsentant Lasse Thue interpellasjon om at det utarbeides en lokal klimaplan for Røyken kommune:
“Administrasjonen bes utarbeide et forslag til en klimaplan for Røyken kommune. Planen skal innholde konkrete virkemiddler, både av planmessig og økonomisk art, samt virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid. Videre bør planen ha en vurdering på hva som er nå-situasjonen, samt tallfesting av et fremtidig mål som virkemidlene skal kunne oppfylle.”
Les også svaret fra ordfører Rune Kjølstad. (Nyhetarkiv:nr 58-02072007 “Vi må ta lokalt klimaansvar”)

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Økonomisk støtte
I et oppslag på www.venstre.no i dag: “Venstre vil ha storsatsing på klimakommuner” sier leder av Stortinges energi- og miljøkomite Venstres Gunnar Kvassheim:
– Det er helt avgjørende med aktive kommuner for å få ned klimagassutslippene. Kommunene står nærmest innbyggerne, og vi trenger det lokale engasjementet i klimakampen. Vår tenkning er at staten skal stille opp med penger for å gi et ytterligere trøkk i det lokale miljøarbeidet.

MSJ

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**