Uakseptabel sykehusnedleggelse

– Nedbyggingen av sykehustilbudet i Kirkenes bidrar til en uakseptabel reduksjon av livskvaliteten for folk i Øst-Finnmark. – Jeg har bedt helse- og omsorgsministeren om en skriftlig redegjørelse om problemstillingen, sier Venstres Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Det har den siste tida blitt en trend det at ”vi bare må finne oss i” at Nord-Norge ikke har et likeverdig tilbud med resten av landet, sier Lysklætt.

– Det har den siste tida blitt en trend det at ”vi bare må finne oss i” at Nord-Norge ikke har et likeverdig tilbud med resten av landet, sier Lysklætt.
Foto: NN

– Vi kan ikke godta et dårligere sykehustilbud i fylket, og den utryggheten dette fører med seg for befolkningen. Med de enorme avstandene og det tøffe klimaet i Finnmark, må vi opprettholde to fullverdige sykehus i fylket, sier hun.

Flyttestrøm
Ferske tall som er presentert denne uka viser at flyttestrømmen fra Finnmark er bekymringsfull.
– Dette skjer til tross for den "såkalte nordområdesatsinga" til regjeringa, som mer og mer fortoner seg som tomme ord og en floskel. I Soria-Moria-erklæringa slås det som kjent fast at ingen lokalsykehus skal legges ned, påpeker Lysklætt.

Ny trend
– Det har den siste tida blitt en trend det at "vi bare må finne oss i" at Nord-Norge ikke har et likeverdig tilbud med resten av landet. Nylig har konsernsjefen for Posten Norge uttalt at "vi bare må finne oss i" en seinere postgang i Nord-Norge. Assisterende politidirektør har uttalt at "vi bare må finne oss i" en lengre utrykningstid for politiet i Finnmark. Dette er en ny trend som vekker sterk bekymring i en hel landsdel, påpeker Vera Lysklætt.

Lysklætts brev og spørsmål til Brustad
"Kutt i ortopedisk døgnberedskap ved Kirkenes Sykehus har helt forståelig ført til store reaksjoner i hele Øst-Finnmark. Pasienter som nå må opereres mellom fredag morgen og mandag morgen blir fra nå av fraktet til sykehuset i Hammerfest eller Tromsø. Hvilke innsparinger oppnås helt konkret i kroner og øre i løpet av ett år i forbindelse med dette tiltaket?

Folk i Finnmark har på lik linje med de som bor i mer sentrale strøk av landet et behov for å føle trygghet i forhold til det helsetilbudet som tilbys. Det kan virke som om de endringene som nå har blitt gjennomført kun er basert på økonomi og ikke på et tilbud som setter den enkelte pasient i fokus. Pasienter i dette landet har krav på et fullverdig tilbud uavhengig av bosted — men dessverre har vi nå fått en svekkelse av spesialisthelsetilbudet i Finnmark. Assistentlegene som i dag er i utdanningsstillinger ved sykehuset i Kirkenes føler utrygghet i denne situasjonen da de har fått mer ansvar enn naturlig er i en utdanningsstilling. Dette vedtaket kan dessuten føre til at det blir svært vanskelig å rekruttere leger til sykehuset i Kirkenes i framtida."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**