100 millioner til PC kjøp

Flertallet i fylkesutvalget, Ap, V, Sp og SV, bevilger 100 millioner kroner til innkjøp av PC for alle elever i videregående skole. Dette ble klart i fylkesutvalgtes budsjettmøte i dag. – Det er svært gledelig at vi nå kan følge opp tidligere lovnader, sier gruppeleder for Venstre og fylkesvaraordfører Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ap, V, Sp og SV bevilger 100 millioner kroner til innkjøp av PC for alle elever i videregående skole over en fireårsperiode. Dette ble klart i fylkesutvalgtes budsjettmøte i dag, og det er derfor ganske sikkert at fylkestinget følger opp med tilsvarende vedtak i desember.

– Samtlige elever i videregående skole skal få tilbud om bærbar PC fra neste skoleår. I tillegg vil den delen av elevmassen som ikke fikk tilbud om PC høsten 2007 også komme inn under ordninga fra neste høst.

Ap, V, Sp og SV fjerner dermed enhver tvil om fylkeskommunens vilje til å følge opp og gjennomføre tidligere lovnader og vedtak.

– Fylkesrådmannen hadde i sitt forslag til budsjett for 2008 og handlingsprogram for kommende fire år utelatt de yrkesfaglige studieretningene i PC-satsingen. Jeg er svært glad for at vi nå har klart å få på plass penger i budsjettet til en historisk satsing, sier Venstres gruppeleder og fylkesvaraordfører Runolv Stegane.

Buskerud vil med dette bli det første fylket i landet som tilbyr alle elever i videregående skole en bærbar PC. Elevene betaler kun en egenandel på 700 kroner og etter tre år overtar de PC´en.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**