Budsjett for framtida

Skole er den store vinneren i Venstres alternative budsjett i Skedsmo. Partiet foreslår å opprette hele 28 flere lærerstillinger enn det som ligger inne i rådmannens forslag, og vil starte bygging av nye skoler på Kjeller og Asak i 2009. — Å satse på skolen er å satse på framtida, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Det blir 150 nye elever i Skedsmo-skolen hvert år. Bare for å holde lærertettheten på dagens nivå, trengs det 11 nye lærere fra skolestart neste år, mens rådmannen i sitt forslag har kuttet med seks stillinger fra nyttår.

— Det betyr at det blir færre lærere per elev og dårligere kvalitet på undervisningen. For Venstre er skole jobb nummer én og samfunnets viktigste sosiale institusjon. Vi vil satse på kvalitet i skolen, og for å satse på kvalitet, må vi ha nok lærere og gode læremidler. Derfor foreslår vi å reversere rådmannens kutt på 17 stillinger, ansette 11 nye lærere fra skolestart neste år og bevilge 2,7 millioner kroner til læremidler i tråd med Kunnskapsløftet, sier Jostein Pedersen, som representerer Venstre som nestleder i hovedutvalg for undervisning. Han forklarer at partiet vil legge opp til en opptrapping i antall lærerstillinger i omtrent samme størrelsesorden i hvert av de fire neste årene.

— Dessuten er det avgjørende at vi får fortgang i å gjøre noe med situasjonen på Asak. Vi kan ikke leve med at byggingen av Asak skole utsettes enda en gang, og vil derfor starte byggingen på Asak samtidig med byggingen av ny skole på Kjeller, sier Pedersen.

Andre vinnere i Venstres alternative budsjett er frivillige organisasjoner og ungdomsidretten. Partiet foreslår å utvide gratisprinsippet til flere arenaer og til også å omfatte ungdom mellom 17 og 19 år. I tillegg reverserer Venstre rådmannens kutt på administrasjonstilskuddet for frivililige organisasjoner og foreslår en ytterligere økning på 150.000.

— Selv med stramme budsjetter er det viktig å oppprettholde gode betingelser for ungdomsidrett, lag og foreninger. Samfunnsgevinsten av arbeidet som legges ned i det frivillige organisasjonslivet kan ikke måles i kroner og øre, sier Bjerkholt.

Venstre budsjetterer med et overskudd på 3,5 millioner i 2008. Inndekningen tas i hovedsak fra kutt i administrasjon og avvikling av heldagsskolen.

— I utgangspunktet skulle vi hatt et mye større overskudd for å kunne finansiere fremtidige investeringer, men vi fant dessverre ikke rom for mer enn 3,5 millioner i 2008. Dette gir en liten buffer i forhold til uforutsette utgifter som rådmannen ikke har tatt høyde for, avslutter Bjerkholt.

Les hele Venstres alternative budsjettforslag her (tall i tusen).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**