Bystyret: Budsjett og reguleringssaker

Onsdag 28. november blir det ordinært bystyremøte der budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 – 2011 skal behandles. En rekke reguleringsplaner skal også behandles. Det samme skal forslag til utbyggingsprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset 2

Venstres budsjettforslag er beskrevet gjennom en rekke artikler den siste uka. Dessverre foreligger ennå ikke budsjettforslag fra de andre partiene.

Bystyret skal ogå ta stilling til driftavtale mellom Haugesund kommune og private barnehager og nye vedtekter for de kommunale barnehagene. Interkommunalt samarbeid om redningsdykkerberedskap står også på sakskartet. Dette er et samarbeid mellom Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio og Vindafjord. Samarbeidet vil sikre en fullverdig redningsdykkerberedskap for alle områder som ligger 25 minutter fra Haugesund.

Reguleringsplan for Øyvind Skaldaspillersvg 7 gjelder PU-boliger og personalbase. Reguleringsplan for Fedjedalen øst gjelder nytt boligområde i fedjedalen i Skåredalen. Dette vil gi kommunen tiltrengte tomter til boligformål. Også reguleringsplan for Ishall ved Amfiet ved Haraldshallen skal opp til behandling på dette møtet.

Sakslista finner du her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**