Ekstraordinært bystyremøte

Bystyret kalles inn til ekstraordinært bystyremøte mandag 26. november i forbindelse med kommunens investeringer gjennom Terra, investeringer basert på låneopptak knyttet til framtidige overskudd fra Haugaland Kraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mynter

Foto: Microsoft

Haugesund står ikke i samme situasjon som de fire Nordlandskommunene som kan risikere å tape inntil 900 millioner kroner på sine investeringer. Pr i dag ser det ut for at kommunen vil tjene 14 millioner kroner når avtalen går ut i 2012.

På grunn av den alvorlige situasjonen de forannevnte kommunene er kommet i har formannskapet i dag fått en orientering om Haugesunds avtale med Terra. Med bakgrunn i at svært mange av bystyrets representanter er nye denne perioden har man funnet det riktig å innkalle til ekstraordinært bystyremøte der representanter for Terra vil orientere om situasjonen for Haugesund også for bystyrerepresentantene..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**