Flertall i formannskapet ønsker å etablere en ny felles Webside for Risør kommune

Etter forslag fra Risør Venstre vedtok formannskapet å bevilge 60 000 kroner til etablering av ny Webside for Risør. Forslagstiller pekte også på muligheten til å bruke en av våre dyktige designere, som på denne måte vil få mulighet til å profilere Risør og seg selv på en positiv måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Maria Aspesæter

Maria Aspesæter

Maria Aspesæter er en av Risør venstres nye og fremtidsrettede politikere, og da hun fremmet tanken om å samle all info på én felles webside om muligheter i Risør, var det ikke langt mellom tanke og handling. Et flertall i formannskapet har allerede støttet forslaget og om flere følger opp ser det ut til at prosjektet kan startes innen rimelig tid. Alt bør derfor ligge vel tilrette for et spennende prosjekt for en av våre dyktige lokale designere.

Formålet med ny hjemmeside er at det skal bli enklere for interesserte å se hvilke muligheter vi tilbyr for folk som ønsker å etablere seg og flytte til byen. Risør trenger økt tilflytting til kommunen, for å skape flere arbeidsplasser, skape nye spennende prosjekter, berike den sosiale byen vår,
og sist men ikke minst øke skatteinntekter og rammetilskudd til kommunen.

Risor sentrum

Risør bør virke mer aktivt interesserte ut av kommunen og vise tydeligere at vi ønsker alle som vil til Risør velkomne! Og dette uten at det virker for tungvint å skaffe seg alle papirer, søknadsdokumenter osv. I og med store deler av info og søknadsskjemaer allerede er digitale,
vil ikke dette medføre store utgifter, å etablere en moderne hjemmeside som forhåpentligvis kan være et virkemiddel for å trekke folk

Innholdet bør være variert og oppdatert med info og "velkomst" til våre innbyggere og nyinnflyttere, og vi nevner kort
– info om muligheter i Risør
– stipend/støtteordninger
– søknadsskjemaer
– “styrerom” for politikere med brukertilgang
– linker til ulike prosjekter
– linker til “Risør-websider” som f.eks. visitrisor, austagderblad, bedrifter, historielag osv.
– linker til skoler
– festivalene osv.
– liste over aktuelle navn med tlf.,e-post osv
– bilder av byen – spennende og fristende Risør i samarbeid med historielag og Aust Agder Blad!!
– oversikt over tilgang til kontorlokaler, verksteder, tomter til bolig og næring osv
– info om skole, barnehage, jobb, helse og oppvekst
– kort sagt en aktiv brukerside for såvel politikere som innbyggere uansett alder og bosted

Hjemmesiden bør ha en moderne, spennende og ikke minst et innbydende design som formidler de beste tradisjoner i Risør som et gjennomgående tema!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**