Offensivt budsjett og handlingsprogram forslag fra Ap, V, Sp og SV

Ap, V, Sp og SV presenterte via forslag i fylkesutvalget i dag sitt forslag til budsjett for Buskerud fylkeskommune for 2008 og handlingsprogram for 2008-2011. I tillegg til en historisk satsing på skolen med PC til alle elever uansett studieretning, føres tildligere ekstrasatsing på bl.a. reiseliv og folkehelse videre i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ap, V, Sp og SV bevilger også 1,6 millioner kroner til opprustning av svømmebassenget ved Ringerike folkehøgskole, setter krav om at det skal utarbeides serviceerklæringer for videregående skole og vil i tillegg utrede en offensiv utvidelse av ungdomskortet til et “grenseløst” kollektivkort for all ungdom under 25 år.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Venstre er svært fornøyd med forslaget. Det gjenspeiler mye god Venstrepolitikk, sier fylkesvararordfører og gruppeleder for Venstre Runolv Stegane.

Han skryter uhemmet over samarbeidet mellom de fire partiene:

Helge Stiksrud

Foto: Hallvor Lilleslett

– Helge Stiksrud (Venstres hovedutvalgsleder for kultur) og jeg har bare gode erfaringer med budsjettsamarbeidet i høst. Ap, V, Sp og SV jobber sammen som likeverdige parter og vi får alle uttelling gjennom et offensivt og spenstig budsjett.

De fire partiene er enige om at det er på tide å vitalisere fylkeskommunen, og at dette skal skje i tett samarbeid med kommunene, næringslivet og de frivillige organisasjonene.
– Det var også positivt å registere at opposisjonen med H, Frp og KrF stemte for mange av verbalforslaga i budsjettforslaget, sier Runolv Stegane.
Helge Stiksrud er, naturlig nok fornøyd med en solid styrking av budsjettet for kultur og med at det var mulig å få på plass en million kroner ekstra til vedlikehold av museene.

Forslaget fra Ap, V, Sp og SP:
Budsjett 2008/handlingsprogram 2008-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**