Venstre foreslår kommisjon mot vold i nære relasjoner

– En uavhengig kommisjon bør gjennomgå de drapssakene som skyldes vold i nære relasjoner, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. En slik gjennomgang kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner på en bedre måte i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mange kvinner drept
Vi har i mange år visst at vold i nære relasjoner oftest rammer kvinner. Den senere tids medieoppslag har avdekket graden og omfanget av de mest alvorligste tilfellene; de som har endt med drap. I VG 12. november kunne vi lese at 72 kvinner er drept av sine menn i løpet av de siste 7 årene.

Forslag om kommisjon
Venstre mener det er viktig å gjennomgå de drapssakene som i de siste 10 årene skyldes vold i nære relasjoner. Sammen med nestleder Trine Skei Grande og Venstres representant i helse- og omsorgskomiteen, Gunvald Ludvigsen, legger tidligere justisminister Odd Einar Dørum fram et forslag i Stortinget i dag om at det oppnevnes en uavhengig kommisjon som kan gjennomgå disse sakene på en grundig måte.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Hensikten med å opprette en slik kommisjon ikke er å finne "syndebukker" eller på annen måte plassere skyld, presiserer Odd Einar Dørum. -Men disse sakene kan gi oss en viktig innsikt som kan hjelpe oss til å forebygge vold i nære relasjoner på en bedre måte i fremtiden, sier Dørum.

Bedre forebyggende arbeid
Kommisjonen bør se på hvor mange av drapsmennene som har fått et helse- og sosialfaglig tilbud før det har endt med drap, hvor mange som har gått i behandling og hvor mange som er politianmeldt for vold tidligere. Hvis få av gjerningsmennene har hatt kontakt med hjelpeapparatet, er det et signal om at det må satses mer på behandlingstilbud rettet mot voldsutøvere.

Vold mot kvinner kan ikke aksepteres
Bondevik I-regjeringen la i 1999 frem handlingsplanen "Vold mot kvinner". I 2004 fulgte Bondevik II opp med handlingsplanen "Vold i nære relasjoner". Gjennomføringen av disse har gitt resultater: Vold i hjemmet er blitt mer synlig, hjelpeapparatet har blitt bedre og vi har erfart og lært mye, men mye gjenstår.

Forslaget kan du laste ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**