Ingen nedlegging av Feen skole

På et svært godt besøkt allmøte på Feen skole i kveld (22.11) hadde FAU ved skolen invitert til tema: Feen’s skole fremtid. I tillegg til rådmann og stab, var ordfører blant de inviterte gjestene. Også representanter fra noen av de andre partiene i Stokke deltok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For oss i Stokke Venstre er det viktig å lytte til hva de lokale FAU mener om skolestruktur. Dette er også nedfelt i vårt program under punktet SKOLE.

Tor Heyerdahl Svensen

Tor Heyerdahl Svensen

På møtet på Feen stilte Stokke Venstres leder Tor H. Svensen som tilhører, men benyttet i likhet med Høyre og Fremskrittspartiet muligheten til å framføre vårt syn i saken med Feen skole. For oss er det ikke aktuelt å gå inn for en nedleggelse av skolen. Nå ser det vel ut til å være politisk flertall for dette i kommunestyret. Dette ble også bekreftet av ordfører.

Tor H. Svensen tok i sitt innlegg utgangspunkt i Venstres skolemanifest, som er det rettledende dokumentet for partiets skolepolitikk. Her står det bl.a. i punkt 1 “Venstre tar ansvar for skolen”:

Et engasjert nærmiljø er nødvendig for å skape gode og selvstendige skoler. Beslutningene må i størst mulig grad tas "på stedet" av de som har tilknytning til den enkelte skole. På denne måten får vi en desentralisering av beslutningene, og skolen kan frigjøres fra byråkratisk og tidskrevende overstyring.

Hele skolemanifestet finnes på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**