Øystein Dahle

Øystein Dahle besøkte Røyken 21. november 2007.
På et folkemøte på Gamle Slemmestad Pub snakket han over tema “Fremtiden, – en utfordring for oss alle”
På samme møte ble Miljøprisen i Røyken 2007 delt ut. Se eget oppslag om Miljøprisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


“En vår uten fuglesang. Denne skremmende tanken gjorde at Øystein Dahle sluttet som oljedirektør og begynte som miljøverner på heltid” (Magasinet TEKNA)
I går (211107) møtte han folk fra Røyken på et åpent møte i regi av Røyken Venstre.
I to timer snakket han over tema “Fremtiden. – en utfordring for oss alle” og diskusjonen forsatte etter den formelle avslutningen.

Diskusjon Øystein Dahle, Marit Kolbræk og Anne-Sofie Hjelmeland

Foto: Mary Sandal Johansen

” Hans innlegg var en nødvendig oppvekker for meg “ sier Ann-Sofie Hjelmeland her til høyre på bildet. “Hans beskrivelse av kor sårbare vi er; jorden med atmosfæren er som en liten globus der det tynnet lakklaget er atmosfæren vår” forsetter hun. ” Nå må vi tørre!” det er Marit Kolbræk (til venstre på bildet) som sier dette til hjemsiden. “Vi kan gjøre noe i forhold til bilbruken og co-utslipp. Vårt forslag er at staten må sponse gratis månedskort for dagpendlere inn til storbyene for eks. fram til kl. 09:00 morgen og fra ca kl. 15:00 til cakl17:00.

Arne Vadseth

Foto: Arne Vadseth

“Øystein Dahle har perspektiver som tar pusten fra meg. Hans historiske framstilling av hvordan den negative, eksponentielt voksende økologiske trendene er klar. Dette har vært kjent i over 30 år. Brundtland-kommisjonen på begynnelsen av 90-årene var blant dem som ba om hurtig handling. Klimakatastrofen har allerede begynt å vise klare tegn. Lite har blitt gjort. Nå må noe radikalt gjøres!
Tiltakene tar igjen pusten fra meg! Norge og andre vestlige land må redusere sin kjøpekraft med 90 %, slik at vårt overforbruk går ned. 5 personer må dele på en jobb og en inntekt. Det gode med ordningen er at vi får mer fritid! Omsettbare energikvoter tildeles alle. Den fattige delen av verden må gis anledning til å øke sitt energiforbruk noe slik at sult og fattigdom kan hindres. De vestlige land må dele sin teknologi slik at utviklingslandene kan gå rett over til miljøvennlig teknologi. Norge er i en unik posisjon til å gå foran i denne dramatiske omstillingen. Norges landareal har plass til 200 millioner miljøflyktninger. De må flykte nordover for å unngå døden i miljøkatastrofen. Hvis dette ikke er en ønskelig utvikling så finnes det ikke noe alternativ. Omstillingen i vårt land krever samarbeid mellom de ulike politiske partier, ledet av en norsk "Churchill". Utfordringen vil være for oss alle og den vil koste "blod svette og tårer". La oss begynne i dag!” Arne Vadseth
Øystein Dahle bruker ikke mye tid på å forklare at vi har et alvorlig problem og den største utfordringen noensinne, fordi det vet vi fra før. Graffitien "Good planets are hard to find" sier mye om det. Hva er straffen for å utsette handling?, spør Dahle” dette sier Arne Vadseth til denne siden.
Og Arne forsetter:
“Dahle er opptatt av løsningen og hvordan det skal gå videre. Nå er vi tingrike og tidfattige. Han undrer om hvem som skal lære bort gleden av å klare seg med mindre. Filosofene? Reklamebransjen? Kirken? Skolen? Politikerne? Konklusjonen er at forbruket vårt må ned til 1/10 del.
Øystein Dahles viktigste budskap er at vi kommer til å få det bedre. Vi kommer til å få mer tid. "Ta tiden tilbake."
Han ser også på Norge og spør om Norge kunne ha begynt for seg selv på løsningen. Og det mener han, at ingen land er bedre posisjonert i verden enn Norge. Han skisserer et samarbeidet med Norge og Sverige og at det må være vår målsetting”

Daniela Torsvik

Foto: privat

“Øystein Dahles viktigste budskap er at vi kommer til å få det bedre. Vi kommer til å få mer tid. "Ta tiden tilbake." siterer Daniela Torsvik og forsetter.
“Han er opptatt av løsningen og hvordan det skal gå videre. Nå er vi tingrike og tidfattige. Han undrer om hvem som skal lære bort gleden av å klare seg med mindre. Filosofene? Reklamebransjen? Kirken? Skolen? Politikerne? Konklusjonen er at forbruket vårt må ned til 1/10 del.
Han ser også på Norge og spør om Norge kunne ha begynt for seg selv på løsningen. Og det mener han, at ingen land er bedre posisjonert i verden enn Norge. Han skisserer et samarbeidet med Norge og Sverige og at det må være vår målsetting”

Takk til Øystein Dahle

Takk til Øystein Dahle
Foto: Arne Vadseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**