La oss gjøre noe med problemet

Martin Bjerke fra Lørenskog SV anklager Venstre og FrP i Skedsmo for å rette baker for smed etter at vi gikk hardt ut mot ROAF-sjef Erik Steensrud. Ser ikke Bjerke behovet for å ha visjonære ledere i denne typen selskaper?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre
og Øyvind Lensnes, formann i Skedsmo FrP

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Bakgrunnen for vårt utfall mot Steensrud var at han i Romerikes Blad hadde avfeid kildesortering som "for dyrt", med henvisning til en undersøkelse som ble foretatt på slutten av 90-tallet.

Det vi reagerte på, er den holdningen som vi mente at Steensruds uttalelser avdekket. Vi er av den oppfatning at en person som har ansvar for avfallshåndteringen i åtte kommuner på Nedre Romerike, også har et selvstendig ansvar for å henge med i tiden og komme med innspill til hvordan avfallshåndteringen hele tiden kan gjøres bedre og mer miljøvennlig. Etter vår mening bør ROAF bestrebe seg på å ligge i forkant, og da går det ikke an å lene seg på ti år gamle rapporter og være tilfreds med at tidligere samfunnsøkonomiske kalkyler har vist at kildesortering ikke lønner seg.

Bjerke har selvsagt helt rett i at veien til å innføre kildesortering i ROAF-systemet går igjennom de politiske kanalene. Sammen med SV har Venstre og FrP derfor tatt opp saken i Skedsmo og fått med seg et enstemmig formannskap til å gå videre med dette i ROAFs representantskap. Men spillereglene er slik at vi er nødt til å få med oss også de syv andre deltakerkommunene.

Derfor håper vi at når Bjerke er ferdig med å diskutere hvem som er riktig adressat for kritikken, at også han vil bidra til at kildesortering blir en realitet på Nedre Romerike og at Lørenskog kommune vil følge Skedsmo i denne saken. Det viktigste er at vi får gjort noe med problemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**