Utvalg

Det er enkelte som har henvendt seg til oss for å vite i hvilke utvalg hvem fra venstre sitter. Her er en liten enkel oversikt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Anne Mo Grimdalen sitter i kontrollutvalget som en av fem medlemmer (Ap, H, SV, FrP en stk hver som seg hør og bør), Odd Bjørn Ness er vara.
Landbruks- og naturforvaltningsnemnda har ingen faste medlemmer fra venstre (KrF, Sp, H, SV, FrP en stk hver , bare en vara (Arne Kristian Ekra)
Oppvekst- og omsorgsutvalget har Anne Midtlien som fast representant (her har H og Ap to repr, KrF, H og V en hver) Wainy Fotland er vara.
Plan- og økonomiutvalget er ledet av Hans Antonsen, Anne Midtlien og Tove Nevisdal er vararepresentanter. (alle partier en representant hver)
I teknisk utvalg sitter Tove Nævisdal sammen med 2 fra H og 2 fra FrP, en fra Ap og en fra Krf. Akkurat dette er det noen som synes er litt merkelig siden bygningsrådet ble innlemmet i teknisk etter valget. En må likevel huske at det er kommunetyret som styrer sammen, det er jo noe av grunntanken i venstres åpne holdning.
Kulturutvalget har gjennoppstått og der er Øystein Haga plassert
Er du nysgjerrig på mer er det bare å klikke inn på kommunens hjemmeside. og fordype seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**