Velkomen til åpent gruppemøte i Venstre 3. desember

Arendal Venstre inviterer til åpent gruppemøte på restaurant Sjøloftet på Langbrygga mandag 3. desember frå kl 1730. Program for kvelden:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barbu - asfalt

Foto: Arendal Venstre

1730-1800 Barbu Vel og Arendal Bys Vel presenterer sine haldningar om Barbu-utbygging og andre utbyggingsplanar. Diskusjon.
1800-1830 Bystyresakene 13. desember, budsjettet og andre saker. Saklista og sakspapir ligg på www.arendal.kommune.no, her.

Barbu - i aust

Foto: Arendal Venstre

1830-1855 Barbu Brygge AS ved Jan Lassesen presenterer sine planar for utbygging i Barbu
1900- møtet held fram
Vi kjøper mat og drikke sjølve på Sjøloftet.

Hjarteleg velkomen til ein interessant Venstrekveld.

Beste helsing

Jan Kløvstad
lokallagsleiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**