En mer mangfoldig by – etablering av livssynsnøytralt gravferdsrom i Drammen

Venstre ønsker et mangfoldig, åpent og tolerant Drammen — en by der alle kan delta ut fra egne forutsetninger. Ett element her er etablering av et livssynsnøytralt gravferdsrom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I forbindelse med behandlingen av de verbale innspill til budsjettet har samarbeidspartiene (V, H, FrP, KrF og Drammen Byliste) fått gjennomslag for følgende vedtak:

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

Rådmannen skal iverksette en utredning om etablering av tilbud om livssynsnøytrale gravferdsrom.
Rådmannen kommer tilbake med økonomiske konsekvenser i forbindelse med behandlingen av økonomi første tertial 2008.

Les mer om livssynsnøytralt gravferdsrom på Tom Hedalen sin blogg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**