ROAF og kildesortering – interpellasjon fra Chriss Madsen (V) til kommunestyremøtet 28.11.07

Avfallsmengden fra dagens forbrukssamfunn når stadige nye høyder. Rælingen kommune har organisert sin avfallhåndtering gjennom det interkommunale selskapet ROAF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I ROAFs årsberetning fra 2006 kan vi lese at avfallsmengden fra eierkommunene har økt fra 11 750 tonn i 2004 til 15 744 tonn i 2006. Dette tilsvarer en økning på 34 %. Mengden grovavfall fra husholdningene økte med 25,7 % i samme periode.

Kildesortering fra husholdningene er et viktig lokalt miljøtiltak fordi:

· Sortering og gjenvinning av avfall gjør søppelberget mindre, gir mindre utslipp og sparer ressurser.
· Ved å sortere søpla får vi materialer til nye produkter, og i mange tilfeller er slike ordninger en enklere, billigere og mer miljøvennlig produksjon enn å skulle lage produkter fra bunnen av ved å hente ut nye råvarer.

Vi kunne lese i Romerikes Blad 26. okt. at ROAF direktør Erik Stensrud mener det er ulønnsomt å kildesortere husholdningsavfallet. Utsagnet bygger på vurderinger fra slutten av 90-tallet og et prøveprosjekt i Enebakk for noen år siden. Denne uttalelsen vitner om en gammeldags holdning som ikke akkurat oser av miljøbevissthet. Ekstra underlig blir dette når vi i samme artikkel kan lese om at ØRAS, som sorterer alt husholdningsavfallet for de fleste kommunene på øvre Romerike, har lavere gjennomsnittlig renovasjonsgebyr enn ROAF.

Imidlertid er det ikke direktøren som bestemmer hva ROAF skal ha av politikk, det er eierkommunene. Disse skal via sine representanter i representantskapet gi signaler og utøve eierstyring. Det vil derfor være viktig at Rælingen kommunes representanter i representantskapet får klare og entydige signaler om at vi ønsker en mer offensiv og miljøvennlig politikk innenfor området kildesortering. Venstre ønsker at ROAF kommunene skal innføre en ordning hvor plast og matavfall sorteres via renovasjonsordningen for husholdningene.

Spørsmål til ordføreren;

Vil Ordføreren ta initiativ for å få ROAF til å etablere en kildesorteringsordning for plast og matavfall fra husholdningene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**