Er det få kvinner i Røyken?

I kommunestyret i går tirsdag 27.november var det valg av representasjon til forskjellige organer. Sak 99/07. En av sakene var valg av 3 rådsmedlemmer og 3 vararepresentanter til Oslofjorden Friluftsråd. Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt 6 menn til å representere Røyken i rådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Kyststien i Røyken

Kyststien i Røyken
Foto: msj

Selv om vår representant Lasse Thue tok opp saken og foreslo en kvinne i styret og en i vararekken så var det ikke mulig å rokke valgkomiteens innstilling. Venstres forslag fikk bare SV og Venstres stemmer.
Mary Sandal Johansen
leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**