Budsjettet og Venstres prioriteringer

Kristiansand Venstre prioriterer å sikre driftsmidler til grunnskolene, øke legedekningen i sykehjemmene og ansette mer personell til å følge opp etablering av bostedsløse i egen bolig. Budsjettforslaget inneholder også flere miljøtiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Astrid Bekkenes og Dag Vige

Astrid Bekkenes og Dag Vige
Foto: WestFoto

Kommunen har de siste årene gjort milliardinvesteringer i skoler, idrettshaller og sykehjem. Og vi skal nå til med å bygge fantastiske Kilden på Silokaia. Alle disse tiltakene gjør byen god å leve i. Men det gjør budsjettarbeidet til en stor utfordring. Kristiansand har stor befolkningsvekst. Byen er attraktiv for både næringsetablering og som et godt sted å bo. Oppgavene mange, for eksempel det å sikre full barnehagedekning.
I forhold til rådmannens budsjettforslag, inneholder Venstres alternative forslag bl.a. følgende: mer til drift i skolene, forsøk med bærbar PC til høstens nye 8. klassinger på to skoler, og omplassering av personell fra Pedagogisk psykologisk sentrale veiledningstjeneste og ut til skolene. Vi skyver på ressurser fra teateret til kulturskolen for å hindre ytterligere prisøkning og for å opprettholde musikal-tilbudet.
Vi vil igangsette bygging av ny flerbrukshall på Grim, som er viktig både for Grim skole med svært gamle og små gymsaler, og for bydelen for øvrig.
Vi legger inn midler til økt legedekning i sykehjemmene og mer personell til å følge opp etablering av bostedsløse i egen bolig. Klima- og miljø er med: økt tilrettelegging for syklister, arbeidet med miljøsertifisering i bedrifter og mer til kollektivtrafikk. Vi legger inn midler til å bygge og drifte det planlagte "Senter for bærekraft".
Og hvor finner vi så inntektene? Vi har regnet på og funnet ut at Agder energi per tredje kvartal har et bedre resultat en rådmannen forutsetter. Vi mener at betalingstiden på parkering i visse deler av byen kan forlenges, slik som de private aktørene på markedet allerede gjør. Og vi henter mer overskudd ut av KNAS, kommunens næringsselskap.
Venstres forslag er tro mot budskapet i programmet og hva vi gikk ut med i valgkampen. I tillegg dukker det alltid opp en del saker en får aktuell informasjon
om fra innbyggere, som det er naturlig å følge opp. Det er god Venstre-tradisjon!

Dag Vige (Venstres gruppeleder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**