Stadig fleire argument for gratis buss i rushtida

Eit lite uhell er alt som skal til for lange og miljøfiendtlege køar også vestover frå Arendal om ettermiddagane. Les Agderpostens

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


nettreportasje tosdag kveld her.

Arendal Venstre vil ha eit forprosjekt for å sjå om mellom anna gratis buss i rushtidene inn til og ut frå sentrum kan vere eit godt tiltak for å minke køane og særleg for å redusere forureininga. Også hyppigare avgangar og betre bussar er mellom tiltaka vi tenker oss i interpellasjonen til bystyremøtet 13. desmeber.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**