Det blir utbedringer på Storsandsveien i 2008

Det skrikende behovet for utbedringer på Storsandveien er noe alle huringer har registrert. Endelig ser det ut til at noe kan bli gjort. I den offentlige spørretimen i kommunestyremøtet 27.nov. etterlyste Petter Normann Pettersen svar på hva som skjer på Storsandsveien. I mai 2007 bevilget Statens Vegvesen 5 mill. til reasfaltering av riksveg 281 i Hurum, men ingenting er skjedd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Pettersen ettelyste svar på sitt spørsmål til ordfører i samme sak i Utviklingsutvalget 09.10.07. Der ble det gjort følgende vedtak:”Administrasjonen bes sende spørsmål til Statens Vegvesen om status for reasfaltering av RV281i Hurum.” Han har ikke mottatt svar og ingenting har heller skjedd på Storsandveien.

Pettersen stilte derfor følgende spørsmål:

Spørsmål 1:
Kan ordfører svare på hva som er grunnen til at ingen ting har skjedd med reasfaltering på nevnte
vegstrekning Verpen – Filtvet – Tofte?

Spørsmål 2:
Er nevnte midler overført til andre prosjekter i Buskerud?

Spørsmål 3:
Kan vi regne med at vegmidlene kommer på plass i 2008?

Dette er svarene:
1. Statens vegvesen har målt/tegnet opp – men før asfaltering var det behov for å gjøre en del forhåndsarbeider bl.a. med diverse kanter. I sommer/høst fikk de ikke skaffet arbeidsressurser til å gjøre dette grunnarbeidet.

2. 5,2 mill kr er bevilget fra asfalt forsterkningsprogrammet i 2007, og er fremdeles til dette prosjektet på Storsand. (dvs ikke overført til andre)

3. Midlene/bevilgningen står fortsatt til “oss”, blir overført gjennomføring til 2008. Div. skrent/fjellarbeider gjøres i vinter og resten (asfalteringen) gjøres våren 2008.


Dermed ser vi alle fram til bedre kjøreforhold langs Storsandveien til sommeren!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**