Budsjettdebatten: Iselin Nybøs innlegg

Iselin Nybø er Stavanger Venstres skolepolitiker og i budsjettdebatten tok hun opp innholdet i skolen og elevenes kunnskaper og ferdigheter. Hun framhevet særlig lærerens rolle og lærernes muligheter for kompetanseheving i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skole

Foto: Luth

Ordfører

Skolepolitikk er alltid et dagsaktuelt tema. For noen måneder siden handlet debatten om rehabilitering av skolebygg, og senest i dag har vi hørt om dårlige utearealer. Men etter siste dagers skriverier er det heller ingen hemmelighet at den norske skolen står overfor til dels store utfordringer når det gjelder kunnskapsnivået. Og nå som samfunnet beveger seg mer og mer i retning av et kunnskapssamfunn er innholdet i skolen viktigere enn noen gang.

Det er mange ting som spiller inn når elever skal tilegne seg ny kunnskap. Men jeg er overbevist om at den viktigste enkeltfaktoren er læreren.

Dersom vi ønsker at elevene i Stavangerskolen skal bli kvalitativt bedre i norsk, matte og andre fag er det avgjørende at vi styrker den faglige kompetansen til lærerne.

Stavangerskolen trenger lærere som er trygge på det faget de skal formidle. Vi må gjenreise respekten for lærerne. Og kunnskap, kompetanse og respekt henger nøye sammen.

Som det allerede har vært nevnt har Oslo lagt inn 20 millioner mer til skolen i sitt budsjett. Jeg vil legge til at i Oslo er Venstre på vippen og skal ha en stor del av æren for denne ekstrabevilgningen. I dette tilfellet må vi se til Oslo.

Men det er slik at vårt budsjett også åpner for nye måter å tenke kompetanseheving på. Nå er det opp til oss som sitter i kommunalstyret for oppvekst å jobbe videre med dette. Og får vi den hjelpen fra regjeringen som vi trenger så er jeg overbevist om at dette skal vi få til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**