Kommunestyresaker 10.12.07

Snart er det gang rundt treet, men før den tid skal kommunestyret tenke og ta stilling til litt mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her er sakene for møtet 10.12.07.
*RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING I GRIMSTADSKOLEN – GOD SKOLE FOR ALLE
*ENDRINGER I DELEGASJONSREGLEMENTET OG UTVALGSREGLEMENTET
*FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING BIEHEIA 1-3 OMRÅDE A19 – ARENDALSVEIEN 95. 2. GANGS BEHANDLING.
*SKATTEPLIKT FOR TILLEGGSVEDERLAG VED SALG AV AKSER I AGDER ENERGI AS. RETTSLIG OVERPRØVING AV LIGNINGSNEMDAS AVGJØRELSE.
*ENDRING I SELSKAPSAVTALEN FOR KONSESJONSKRAFTFONDET

sakspapirene finner du v.h.a. denne linken.

Har du kommentarer er du velkommen til å sende dem til oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**