Venstre redder Sagene-økonomien!

Etter budsjettavtalen mellom byrådspartiene og V/KrF kan innbyggerne i Sagene bydel pustet lettet ut, da Venstre fikk gjennomslag for flere saker som letter den vanskelige økonomiske situasjonen i bydelen samt styrker bydelsøkonomien for hele Oslo!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I budsjettforliket som kom i havn forrige uke fikk Venstre gjennomslag for en rekke tiltak som styrker bydelsøkonomien i Oslo, og ikke minst i Sagene. Sagene Venstre har jobbet lenge med å få forståelse for vår bydels spesielle situasjon, ettersom vi har med oss urettmessige underskudd fra tidligere år videre fram mot 2008. I utgangspunktet stod derfor bydelsutvalget overfor en formidabel kutt-prosess til neste år for å få bydelens økonomi på rett kjøl.

Men med Venstres gjennomslag i Oslo-budsjettet kan altså bydelen puste lettet ut. Sagene venstre fikk gehør for vårt forslag om å begrense underskuddet man kan “ta med seg” videre til maks 3% av budsjettet, noe som sletter over 7 millioner av gjelden til Sagene bydel. I tillegg fikk Venstre redusert prisen på sykehjemplasser og lagt til 15 friske millioner i bydelsøkonomien, noe Sagene også vil nyte godt av.

Fra tidligere fikk Sagene Venstre og Venstre i Bystyret gjennomslag i revidert budsjett i år, at underskuddet fra 2006 også skulle reduseres – noe som da sparte bydelen for over 12 millioner. Tilsammen har da Venstre klart å slette nesten 20 millioner av bydelens samlede gjeld, og det er vi i Sagene Venstre svært godt fornøyd med.

For de som stemte på Venstre ved valget så gratulerer vi med det riktig valget – uten Venstre på vippen i bystyret hadde kanskje dette forliket blitt nærmere Byrådets forslag. Og da hadde Sagene hatt det betydelig vanskeligere.

Andre gjennomslag Venstre fikk i budsjettforliket var:
* Månedskortprisen reduseres fra 720 til 550 kr
* Skolebudsjettet er styrket med over 40 mill. kroner
* Tilskudd til kunst og kultur økes med 15 millioner kroner, hvorav en stor andel
tilfaller organisasjoner og prosjekter i indre by øst.
* Vedlikehold av barnehager styrkes med ytterligere 15 mill. kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**