Budsjettdebatten: Gry Sørensens innlegg

Gry Sørensen tok opp vold i nære relasjoner i sitt innlegg. Hun viste til at arbeidet mot vold mot kvinner ikke er av ny dato, men at det dessverre fortsatt er svært aktuelt. Hun kom også inn på barn som opplever vold, enten mot seg selv eller mot mor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Her er Gry Sørensens innlegg:

Vold i nære relasjoner

Gry Sørensen

Foto: Frode Kleppe

Rundt 18000 kvinner utsettes for vold hvert år, begått av noen som står dem nær. Norge er i Europatoppen når det gjelder partnerdrap. I gjennomsnitt blir én norsk kvinne drept i måneden av partneren sin.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig og ofte skjult samfunnsproblem, med store konsekvenser for den og de som rammes.

Dette er kanskje den kriminaliteten som sårer mest, skader mest, men som vi oppdager og hører minst om. Vår holdning må være klar: vold aksepteres ikke, verken i det offentlig eller i det private rom.

Man anslår at opp mot 24.000 barn opplever at mor utsettes for vold. Derfor er det spesielt viktig å styrke tilbudet til volds utsatte kvinner og barn.

Barna må ikke forbli usynlige, de må tilbys direkte hjelp og oppfølging – barna må hjelpes ut av en livssituasjon der foreldre ikke ivaretar sine forpliktelser som omsorgspersoner.

Tross fokus på vold og kvinnekamp i flere tiår utføres vold fortsatt, og særlig i det private rom. Den første interdepartementale handlingsplan om vold mot kvinner kom i 1983. Det er 25 år siden!

Vi skal i høyeste grad ha fokus på barna, å bli slått som barn eller være vitne til vold er en traumatisk opplevelse som kan få store konsekvenser for barnet i ung og voksen alder.

Vi i Venstre mener at vi fortsatt må jobbe for å få enda mer åpenhet og kompetanse, samt sikre kontinuitet og kvalitet på arbeidet. Vi må sikre at kommunens samlede tiltak rettet mot familie vold samordnes og utvikles i samarbeid mellom kommunale innstanser og i nært samarbeid med spesialhelsetjenesten. I Stavanger har vi gjort mye, – bistand og støttesenter er planlagt, penger er bevilget, men fortsatt har ikke den første kvinnen eller barnet fått tilbud. Det haster.

Alle mennesker har krav på, og rett til å leve sine liv i trygghet og frihet. Det er det dette bystyret som skal sikre for byens befolkning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**