Kartlegging av kostholdstilbud for skoleelever

Spørsmål ved Fylkesting 3.-6. desember 2007 fremmet av Venstres gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kartlegging av kostholdstilbud for skoleelever i kantinene til Nordlands videregående skoler

Fylkesrådet har tidligere uttalt at man ønsker eget fokus på riktig kosthold for elevene i den videregående skolen. Dette skulle skje ved at kantinetilbudet ved de videregående skolene skal kvalitetsikres og kantinepersonell gis tilleggsutdanning. Hva har skjedd på dette området og kan man idag si at det gis et kostholdstilbud som er helsemessig og kvalitetsmessig riktig?

Nordland Venstre
v/ Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**