Legger ikke inn en Terra-buffer

Formannskapet i Hemnes fant ikke plass til en liten Terra-buffer i sitt budsjettforslag for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


kilde: Rana Blad

Ordfører Kjell-Idar Juvik mener han og hans politiske kollegaer i formannskapet har handlet slik de skal gjøre med årets budsjett, selv om de kan få et stort Terra-tap i fanget.

— Vi kan ikke legge inn noe tap nå, siden en ikke vet hva tapet blir. I denne saken mener jo vi at andre må sitte igjen med regningen. Det være seg Terra-gruppen, dets eiere i sparebanken, Citibank eller DnB NOR, sier ordføreren.

Han kaller framgangsmåten til kommunen for forsvarlig.

Også rådmann Arne Sørensen synes det er fornuftig at formannskapet presenterer et budsjett uten en Terra-buffer.

— Det er i alle fall slett ikke ansvarsfullt å operere med et spøkelsestap reint beløpsmessig, sier han.
Har tapserfaring

Rådmannen er samtidig klar på at det innad i hans økonomistab jobbes med å sette opp mulige modeller for hvordan kommunen skal håndtere et tap.

— Først når en ser hvilke verdier våre papirer blir solgt for hos Citibank, vet vi hva maksimaltapet kan bli, sier han.

Sørensen er klar på at kommunen kommer til å behandle tapet politisk og at man må foreta knallharde prioriteringer.

— Allerede er det slik at vi blir nødt til å ha en budsjettregulering i januar innen omsorgssektoren. Det kan da være naturlig å ta med ting i etterkant av Terra-saken da, sier rådmannen.

Ordfører Juvik viser til at man i Hemnes har erfaring med å håndtere tap i millionklassen.

— På slutten av nittitallet falt “Statkraftdommen”. Det endte med at kommunen måtte betale tilbake 48 millioner kroner til Statkraft, som kommunen over år hadde tatt inn i for mye eiendomsskatt på verker og bruk. Selvsagt var det sure penger vi måtte ut med, men denne smellen tok vi over noen år. Nå er den gjelden nedbetalt. Skulle vi bli sittende med en tapsregning etter Terra, skal vi også komme over den kneika, sier Juvik.

— For oss politikere fører Terra-smellen til at våre muligheter til å prioritere penger til gode formål av ulik art blir redusert, sier Frode Solbakken (V).
Fjernet meravkastningen

I det første budsjettdokumentet var det lagt inn en post på inntektssiden som omhandlet meravkastning fra kommunens plassering av kraftpengene. Etter konkursen i Terra Securities skjønner formannskapet at dette slett ikke er penger de får inn på konto neste år. Derfor ble inntektssiden i budsjettet kuttet med 1,2 millioner kroner. I forbindelse med den politiske behandlingen ble det ført inn mer penger til omsorgssiden, etter at politikerne hadde fått klare meldinger fra enhetslederne ved sykehjemmene om at det var tvingende nødvendig med de kronene for å gi sykehjemsbeboere den pleien og stellet de har rett på.

— Vi velger nå å balansere budsjettet ved å dekke opp for den økte driften ved å bruke av momskompensasjonspengene. Det er bare av midlertidig art fram til budsjettreguleringen i januar, sier Juvik.

Formannskapet syntes det var greit at man fikk bruke litt ekstra tid på å se på hvordan en skal omdisponere midlene. Totalt legger man i Hemnes opp til å bruke 220 millioner kroner for å holde hjulene i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**