Venstre vil ha gjenåpnet gangvei mot Stenbråten skole

I forbindelse med bygging av Stenbråten borettslag er gangveien mellom de nordligste områdene av Gamle Bygdevei/Granebakken/Leirskallen stengt i inntill 2 år. Denne veien er en viktig forbindelse til skoler, barnehager, T-bane og Senter Syd. Venstre fremmet sammen med Høyre sak om å få åpnet gangveien igjen. Saken ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget 29/11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende ble vedtatt i bydelsutvalget:

Sak angående stenging av gangvei ved Stenbråten skole

OBOS/AF er i gang med å bygge blokker nord for Solbakken barnehage på Stenbråten. I den forbindelse har Samferdselsetaten gitt tillatelse til å stenge gangveien bak de nye blokkene i to år. Denne gangveien har vært svært mye brukt som skolevei for elever på Stenbråten skole, for barn med foreldre på vei til og fra Solbakken og Stenbråten barnehager, samt folk som er på vei til og fra t-banen og Senter Syd.

Nå som gangveien er stengt, er det skiltet en omvei gjennom Rudskollen borettslag, via Gamle Bygdevei, og tilbake mot skolen via en annen gangvei. Denne veien utgjør en vesentlig omvei, særlig for barn i barnehagene og de yngste skoleelevene. I tillegg har omveien biltrafikk, med rygging inn og ut av avkjørsler og parkeringsplasser, og er derfor vesentlig farligere i forhold til trafikksikkerhet. Nå står vinteren for døren, og vi har ingen garanti for at veien vil bli brøytet og strødd. Stengningen har også medført økt biltrafikk i området, da mange velger bilen i stedet for å gå når gangveien er stengt.

Miljø/teknisk komité ved Arild Andersson var i kontakt med Samferdselsetaten ved Rune Foss før stengningen, og da anså etaten at det var uaktuelt å stenge gangveien. På tross av dette ble tillatelsen gitt, og gangveien ble stengt få dager etter.

Bydelsutvalget ber derfor om at gangveien straks sikres for normal trafikk og gjenåpnes.

Vi ber om at bydelsadministrasjonen videresender saken til bystyrets samferdsels- og miljøkomité.”

Nordstrand Blad hadde et oppslag om gangveien da den ble stengt. Les saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**