Venstres budsjett i kortversjon

Skolen er den store vinneren i Venstres alternative budsjettforslag. Venstre vil ha flere lærere, bedre læremateriell og nye skoler på Kjeller og Asak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

I sitt primære forslag har Venstre lagt til grunn at lærertettheten skal gradvis trappes opp utover i perioden og at både Kjeller og Asak skoler skal stå ferdig til skolestart 2010.

Dette har vært Venstres hovedprioriteringer i forhandlingene om et budsjettforlik med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF. I tillegg har Venstre vært opptatt av å sikre gode kår for frivillige lag og foreninger innenfor idrett og kultur, samt bygge opp under den innsatsen som ytes av veldedige organisasjoner innen helse-og sosialsektoren.

I forhandlingene har Venstre langt på vei fått gjennomslag for flere lærerstillinger, mer penger til læremidler og en fremskynding av Asak skole — om enn ikke like raskt som partiet hadde håpet. Venstre foreslår imidlertid utredning av flere ulike forslag som kan gi kostnadsbesparelser på vedtatte investeringsprosjekter, og at disse besparelsene skal øremerkes tidligere byggestart på Asak.

Venstre har også foreslått at det skal lages en helhetlig klimahandlingsplan for kommunen og utarbeides et kommunalt klimaregnskap i kombinasjon med en belønningsordning som skal stimulere til utslippskutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**