Interpellasjon

Strukturendring i Solparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende interpellasjon er innsendt fra bystyregruppen i Bodø Venstre til bystyrebehandling 14.desember 2007:

Forslag til vedtak:
Det skal utredes mulighet for og eventuell kostnad med at dagens paviljong i Solparken flyttes bakover til krysset Torvgata — Rensåsgata.

Begrunnelse:
Det finnes få funksjonelle grønt områder i sentrumskjernen. Solparken er en stor, sentral og potensiell folkelig park. Men dessverre gjør enkelte byggverk at parken oppfattes som en bakgård, og blir i all grad for lite benyttet. Ved å flytte paviljongen blir selve parken en naturligere sentrum, og paviljongen kan i større grad nyttiggjøres eksempelvis under musikkfestuka.

Solparken karttegning

Solparken karttegning

Bodø 25. nov. 2007

Terje Cruickshank
Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**