Refser manglende kollektivsatsing

Regjeringen har lovet økt innsats for kollektivtrafikk og miljøvennlig transport i og rundt de store byene. Venstre mener regjeringen svekker belønningsordningen for kollektivtrafikk når den går inn for å utvide ordningen til å gjelde flere byer uten å heve belønningspotten betraktelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det var samferdselsminister Torild Skogsholm (V) som innførte belønningsordningen for kollektivtrafikk som er et økonomisk incentiv for storbyene til å sette i gang tiltak for å redusere biltrafikken og for å øke andelen kollektivreisende.

– Det første samferdselsminister Navarsete gjorde da Senterpartiet inntok regjeringskontorene var å kutte i denne ordningen som stimulerer byene til å prioritere miljøvennlig og effektiv samferdsel. Først nå er den på samme nivå som da Venstre forlot regjeringskontorene i 2005, sier Borghild Tenden, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

 Venstre vil fordoble belønningsordningen for kollektivtrafikk

Venstre vil fordoble belønningsordningen for kollektivtrafikk
Foto: Microsoft

– Utvanner velfungerende ordning
– I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til en svekkelse av belønningsordningen for kollektivtrafikken, ved at flere byområder innlemmes i ordningen uten at bevilgningen økes tilsvarende. Dette er med respekt å melde å utvanne en velfungerende ordning som stimulerer til mer kollektivtrafikk og mindre bilkjøring i de store byene, sier nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden (V).

Belønningsordningen har hatt og har mange positive effekter. Det fikk den viktige Kolsåsbanen i Bærum på skinner igjen ved at ordningen stimulerte Oslo og Akershus til å samarbeide. Et samarbeid som er avgjørende for å redusere biltrafikk inn mot hovedstaden. I Oslo har vi bl.a. fått rullende fortau og sanntidsinformasjon. Dette er konkrete tiltak som bidrar til at flere reiser kollektivt.

Ikke forstått byenes behov
– En reduksjon og utvanning av belønningsordningen er et skritt i feil retning og bidrar ikke til den satsingen som er nødvendig for å løse miljø- og fremkommelighetsutfordringene i byområdene, sier Tenden.

Miljøvennlig buss i Tromsø

Miljøvennlig buss i Tromsø
Foto: Johan Gustavsen (bildet er en fotomontasje)

– Regjeringen demonstrerer her åpenlyst at den ikke har forstått hvilke trafikale og miljømessige utfordringer byene står overfor. Det gjør meg oppriktig trist på vegne av miljøet og på vegne av alle oss som jobber for mer og bedre kollektivtransport, sier Borghild Tenden.

Krever en halv milliard i klimaforliket
Venstre foreslo 160 mill. mer enn regjeringen til belønningsordningen under debatten om samferdselsbudssjettet slik at den samlede potten blir 320 mill. Blant de 61 kravene fra V, H og KrF til de pågående forhandlinger om klimaforlik er kravet en halv millard til belønningsordningen.

– Vår oppgave er å gjøre det mer attraktivt å velge å reise kollektivt i byene. Regjeringens svik mot belønningsordningen kan fort føre til det motsatte. Mer bilbruk, og mindre buss, bane, tog og trikk, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**