– Regjeringen svikter de fattigste

I dag vedtok Arbeids- og sosialkomiteen sine budsjetter på Stortinget. – Fattigdommen ble ikke avskaffet i dag heller. En eventyrlig økonomisk situasjon hadde gjort det mulig med en mer målrettet satsing overfor de bostedsløse og de fattigste, sier Venstres André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre foreslo i sitt alternative budsjett en rekke tiltak til fattigdomsbekjempelse. Blant annet ville partiet øke fattigdomssatsingen med en milliard ut over regjeringens forslag.
– Spesielt skuffet er jeg over at vi ikke fikk på plass 300 mill. kr til konkret fattigsdomssatsing gjennom vår borgerlønnsmodell, sier Skjelstad.

 I dag vedtok Arbeids- og sosialkomiteen sine budsjetter på Stortinget. - Fattigdommen ble ikke avskaffet i dag heller, sier Skjelstad.

I dag vedtok Arbeids- og sosialkomiteen sine budsjetter på Stortinget. – Fattigdommen ble ikke avskaffet i dag heller, sier Skjelstad.
Foto: © Stortingsarkivet/Teigens Fotoatelier

 - Spesielt skuffet er jeg over at vi ikke fikk på plass 300 mill. kr til konkret fattigsdomssatsing, påpeker Andre N. Skjelstad.

– Spesielt skuffet er jeg over at vi ikke fikk på plass 300 mill. kr til konkret fattigsdomssatsing, påpeker Andre N. Skjelstad.
Foto: Rune Kongsro

Treffsikker
Venstre mener borgerlønnsordningen er mer treffsikker i forhold til de fattigste.

– Dette fordi den henvender seg til alle sosialhjelpsmottakere, og ikke bare de friskeste som kan delta i et kvalifiseringsprogram. Vår modell innebærer at den enkelte bruker selv skal sette et mål for sin aktivitet. Dette betyr ikke bare lønnsarbeid, men aktiviteter som gir den enkelte mulighet til å hjelpe seg selv til en bedre eller mer stabil tilværelse, sier Skjelstad.

Ekskluderende arbeidsliv
En rekke mennesker vil inn i arbeidslivet, likevel står 700 000 utenfor. Samtidig ser vi en sterk vekst i gruppen unge uføre.

– Mange unge, særlig gutter, faller utenfor skolesystemet og havner i altfor ung alder på uførestønad. I forrige generasjon fantes mulighet for mer praktisk arbeid. Det er et problem at alle må igjennom den samme teorimølla. Dette ødelegger motivasjonen for å gå på skolen for mange. En del går rett inn i en passiv tilværelse som stønadsmottager. Vi trenger et systemskifte, med vekt på fleksibel og praktisk opplæring for teorisvake elever, sier Skjelstad.

Han peker også på et ekskluderende arbeidsliv for funksjonehemmede.
– Det hjelper ikke for en funksjonshemmet og ha skaffet seg arbeid, hvis det er umulig å komme seg på jobb. At så mange unge kvalifiserte funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet er en skam.

Mer til dem som trenger det mest
– Venstres hovedsatsinger for å bekjempe fattigdom er: økte bevilgninger til rusomsorg, forsøk med borgerlønn, offentlig finansiert tannhelse, omsorgslønn for foreldre med funksjonshemmede barn, økt satsing på integrering, tiltak for bostedsløse og økt bostøtte. Det handler om å prioritere mer til dem som trenger det mest, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**