Si JA TIL REKLAME

Sandefjord Venstres årsmøte 5. desember vedtok en uttalelse om at alle som ønsker å motta uadressert reklame må ha et klistremerke på postkassen hvor det står “Ja til reklame”. Hensikten er å redusere sløsingen med papir og reklamemateriell som går rett i papirdunken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sandefjord Venstre vil arbeide for at Sandefjord kommune blir en foregangskommune for å stoppe spredning av uadressert reklame til mottakere som ikke ønsker dette.

Vi ønsker en ordning der postmottakere ikke får denne reklamen i postkassen automatisk, men at borgere selv kan velge dette. Dette ønsker vi å løse ved at alle som ønsker slik reklame må ha et oblat/klistremerke på postkassen der det står "Ja til reklame", og ikke motsatt slik det er i dag.

Som postmottakere mottar hver enkelt husstand i løpet av et år veldig mange kilo (drøyt 40 kg)

 Mindre reklame = mer skog

Mindre reklame = mer skog

uadressert reklame, mesteparten går rett i papirdunken uten å bli lest eller åpnet. For Sandefjord kommune blir dette ca 760 tonn med papiravfall som skal transporteres mange ganger til og fra. Ved å innføre en slik ordning vil en vesentlig del av papiravfallet forsvinne og med det et stort miljøproblem.

En slik ordning vil ikke medføre at borgere ikke får offentlig informasjon, og samtidig finnes nær sagt all informasjon vi får via reklame på internett. Og naturligvis vil alle som vil ha reklame få det.

Akershuskommunen Aurskog-Høland har fattet et lignende vedtak og vil sette dette ut i praksis fra og med nyttår. Bergen og Kristiansund har en intensjon å innføre en slik ordning snarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**