Venstre vil stanse seismisk skyting

Venstre krever stans i de seismiske skytingene som nå pågår i Barentshavet, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

Strider med forvaltningsplanen
Oljedirektoratet har godkjent å forlenge perioden for seismisk skyting i Barentshavet fram til 20.desember, noe Venstre mener strider med forvaltningsplanen.

Bekymret for torsken
Verdens største torskestamme er nå på gytevandring i samme område som det skytes, og Kongshaug er bekymret for at konsekvensene av den seismiske aktiviteten kan bli fatal.
– Torsken er sårbar og denne aktiviteten kan få uante følger for kommende torskegenerasjoner. Derfor har vi spurt Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen om hun vil stanse den seismiske skytingen som nå pågår, sier Kongshaug.

Sameksistens
– Petroleumsaktiviteten må skje innenfor økosystemets rammer og i sameksistens med andre næringer. Å drive med seismisk skyting på denne tiden av året i Barentshavet, er et klart brudd på forvaltningsplanen, avslutter Kongshaug.

Les hele spørsmålet fra Kongshaug til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**