Bystyret: Budsjett og utbyggingsplaner

Bystyret samles onsdag 12. desember til årets siste møte. Det er i første rekke utsatte saker fra forrige bystyremøte som dominerer sakslista. Blant disse er budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 – 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset

I tillegg skal bystyret også behandle utbyggingsprogram for perioden 2008 – 2011. Dette programmet forteller hvilke boligområder som planlegges utbygget i løpet av perioden. Programmet viser at vi ikke har områder for næringsom er aktuelle for umiddelbar utbygging.

Bystyret skal også ta stilling til prioritert handlingsprogram for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og kultur. Dette handlingsprogrammet danner grunnlaget for tildeling av tippemidler til de ulike prosjektene. I dette programmet blir avsluttede og påbegynte anlegg prioritert først.

Det skal også velges revisor for perioden juli 2008 til og med juni 2011. I tillegg skal bystyret justere fordelingen av rammetimer mellom de ulike skolene basert på elev og klassetall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**