Venstre med fullt gjennomslag i Økonomiplan 2008-11

Et enstemmig bystyre vedtok 6/12-07 formannskapets innstilling til økonomiplan 2008-11: Investerings delen. Dermed fikk Venstres Jan Einar Henriksen full uttelling på forslagene han fremmet i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Vår fremtid

Foto: Lars Ole Røed

Beboerne på Hope/Sandnes og lærere og elever ved ulike skoler på Hope, Søndeled og Risør ble helt klart vinnerne da Venstres varaordfører Jan Einar Henriksens forslag vant frem også i bystyret. Her er de gode nyhetene:

Fortau på Sandnes
Det avsettes midler til ferdigstilling av vann og renovasjon samt etablering av gang og sykkelsti/fortau mellom Hope skole og oppvekstssenter og Karolina. Ferdigstilles snarest og senest i 2009 og det ble bevilget 1 000 000,- kroner til formålet

Oppgradering av fagrom
Ungdomsskolens fagrom oppgraderes snarest mulig og senest i 2009, og det ble avsatt 1 000 000,- til formålet

Oppgradering ved Søndeled skole
Søndeled skole oppgraderes — spesielt med tanke på inne klima og det avsettes 4 000 000,- til formålet

Data til elever og lærere
Data til lærere/elever oppgraderes, og HU for oppvekst og omsorg ferdigstiller en innstilling innen 1. juni 2008 og ordning iverksettes senest i 2009. Det ble avsatt 2 000 000,- til formålet

I tillegg ble det i formannskapet fremmet følgende forslag som senere ble trukket. Venstre vil imidlertid følge opp forslagene i Formannskap og Hovedutvalgene fremover.

Nye boområder
Arbeid med etablering av nye boområder iverksettes og HU for plan, miljø og tekniske tjenester fremlegger sak for bystyret i løpet av 2009

Kartlegging av fremtidige behov for eldre
HU for oppvekst og omsorg starter arbeidet med kartlegging av fremtidige behov for å sikre de eldre gode aktivitetstilbud og fullverdige bo- og pleieforhold når det forventede økte behovet oppstår.

Helse, miljø,Sikkerhet og Kompetanse (HMSK)
De ansattes Helse, Miljø, Sikkerhet og Kompetanse bør stå som sak 1 på alle møter/ledermøter i Risør kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**