Venstre vil følge opp spørsmål frå Tamburodden og Eidet vel

Alle partia har fått brev frå Tamburodden og Eidet Vel om endeleg avgjerd for Tamburodden og Eidet som bustadområde – og eit farvel til alle badelandsplanar i området. Venstre vil følge opp vel-foreningas synspunkt i bystyremøtet 13. desember. Her er brevet:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


“Tamburodden og Eidet vel

Til
Arendal bystyre
ved ordfører, varaordfører og rådmann

8. desember 2007

KJØPESENTER MED BADELAND PÅ TAMBURODDEN — TIL BYSTYREBEHANDLINGEN 13. DESEMBER 2007.

Det vises til tidligere skriftlige og muntlige henvendelser i saken.

Tamburodden og Eidet vel vil benytte anledningen til å takke dere som er våre tillitsvalgte i Arendal bystyre for lydhørhet og vilje til dialog. Vi vil også takke varaordfører og rådmann for konstruktivt arbeid for å rydde Rånakanalen for stein i forbindelse med legging av gassrør fra Heftingdalen.

Velet har også med glede notert seg pressemelding fra O. G. Ottersland der han trekker planene om badeland og utvidelse av handlesenteret sitt over på Eidet og Tamburodden.

Vi henvender oss igjen til dere fordi det verserer noen rykter om at enkelte i bystyret mener saken kan trekkes av kartet med bakgrunn i Otterslands pressemelding. Vi vil innstendig be om at bystyret behandler saken, og dermed sikrer innbyggerne på Tamburodden og Eidet ei forutsigbar framtid.

Det er helt vesentlig at bystyret vedtar at alle planer om badeland og handlesenter på Eidet og Tamburodden avvises, og vedtar at området skal videreutvikles som et boligområde med tradisjonell trehusbebyggelse.

Vi frykter at uten et tydelig vedtak er dette bare en utsettelse av saken. Ottersland (eller andre) kan fortsette å kjøpe opp ett og ett hus med sikte på rasere nabolaget. Tamburodden og Eidet vel vil ha sikkerhet for at vi kan satse på å videreutvikle området som et trygt og trivelig nabofellesskap.

Innbyggerne på Tamburodden ber bystyret om en julegave – et tydelig vedtak om å avvise alle planer om handlesenter og badeland på Tamburodden og Eidet, og et vedtak som tydelig slår fast at området videreutvikles som et boligområde med tradisjonell trehusbebyggelse.

Tamburodden og Eidet vel ønsker våre folkevalgte og deres administrasjon ei riktig god jul!

Med hilsen
Tamburodden og Eidet vel

Øystein Kristensen /s/

Kopi: Gruppelederne”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**