Vil ha rekrutteringsplan for lærere i Oppland

Oppland Venstre foreslår i fylkestinget 11.-13. desember at det utarbeides en rekrutteringsplan for lærere til de vdg. skolene i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Oppland Venstre er bekymret for rekrutteringen av lærere til den videregående skolen i Oppland. I 2006 var 75% av lærerne i den videregående skolen i Oppland over 50 år. 18% var over 60 år.

For å møte den store avgangen av lærere de neste årene, foreslår vi derfor at det utarbeides en rekrutteringsplan for lærere. Ikke minst gjelder dette for realfag, språklærere og yrkesfaglærere.

Unge lærere må i større grad enn i dag tilbys fast ansettelse, som en del av det å rekruttere nok lærere. De må oppleve fylkeskommunen og videregående skole som et attraktivt sted å jobbe. I dag er situasjonen at altfor mange må gå i vikarstillinger og på midlertidig ansettelse i årevis. Dyktige lærere velger da ofte andre arbeidsgivere, som har tro på dem og tilbyr bedre vilkår.

En slik rekrutteringsplan for lærere må også angi tiltak for å få personer med annen fagutdanning, f eks ingeniører og faglærte, inn i skolen. Ett tiltak kan være å opprette mindre stillinger for de som ønsker å kombinere undervising med jobb i næringslivet. Et annet tiltak kan være å lempe på kravet om ett års praktisk-pedagogisk utdanning for de med lang utdanning og relevant arbeidserfaring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**