Forsvarsutvalg

Etter innsendt forslag fra Roar Sollied vedtok Venstres landsstyre søndag å nedsette et forsvarsutvalg og komme i gang med en prosess fram mot stortingsbehandlingen av Langtidmeldingen for Forsvaret i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstrefolk skal også legge til grunn arbeidet til det regjeringsoppnevnte Forsvarspolitisk utvalg, der blant andre Eldbjørg Løwer deltok.

Landsstyret startet på sett og vis denne prosessen ved at forsvarspolitikk var hovedtema denne gangen. Gunnar Kvassheim og Ola Elvestuen innledet. -Debatten dreide seg mye om nordområdeutfordringer og Forsvarets volum, og i svært liten grad om lokaliseringer i første omgang, sier Roar Sollied, som hadde første innlegg etter innlederne. Han fokuserte da på de nye utfordringene rundt suverenitet i Arktis samt politikk for avdelingsbefalet (spesialistbefal).

Landsstyret vedtok også en uttalelse om Norges engasjement i Afghanistan. Venstre er opptatt av fortsatt militær tilstedeværelse fra Norges side og at sivil og humanitær hjelp skal styrkes. Se uttalelsen på Venstres hovedside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**