Åpent møte om 47-bussen

Venstre inviterer til åpent møte med Oslo Sporveier om busslinje 47. Mange har protestert etter at linjen ble lagt om, og målet med møtet er å finne en løsning på problemene som har oppstått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre inviterer til åpent møte for interesserte i lokalmiljøet, øvrige politiske partier, bydelsadministrasjon og Oslo Sporveier om omleggingen av 47-bussen.

Møtet finner sted:
Dato: Torsdag 13. desember
Tid: Kl. 16.00 – 17.00
Sted: FO-bygget, Sørkedalsveien 148, kantinen i 3. etg.

På møtet stiller Jan Erik Pedersen (planlegger) fra Oslo Sporveier. Møteleder blir Terje Bjøro (gruppeleder Vestre Aker Venstre) .

Vi vil søke å finne en løsning sammen med Oslo Sporveier som tilfredsstiller alle de beboerne som er i en vanskelig situasjon efter endringene for linje 47 vest for Sørkedalsveien.

Vel møtt!

Terje Bjøro
Vestre Aker Venstre

Kontaktinformasjon:
[email protected]
tlf. 901 83 528

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**