Spørsmål til fylkesråden i spørretimen 10.12.07

Venstre etterlyser svar på spørsmål som ble reist i Fougnerrapporten om Hubredsaken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I forbindelse med framlegging av den såkalte Fougner-rapporten i Hubredsaken, ble det reist en del spørsmål som fylkesrådet skulle besvare innen utgangen av oktober

Spørsmålene dreier seg om forholdene ved Sentrum Videregående skole i Kongsvinger

Venstres gruppe lurer på når vil disse spørsmålene bli besvart av fylkesrådet

E. Ringnes
Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**