For mektig til å få ordet i BU

Grorud Venstres leder, Linn Beate Kaald Thoresen, tok i BUs åpen halvtime til orde for Fyrhuset rockeverksted for unge, økt klimasatsing og sykepleiere i hjemmetjenesten. Da sa BU-leder Røberg-Larsen (Ap) at Venstre ikke bør bruke åpen halvtime, for partiet er så mektig i bystyret.


Foran fremmøtte borgere og lokalpressen uttrykte BU-leder Anders Røberg-Larsen (Ap) at politiske partier ikke bør bruke bydelsutvalgets åpne halvtime, men politiske arenaer. Vi fikk også beskjed om at Venstre kan påvirke gjennom andre kanaler, som for eksempel bystyret, hvor Venstre, i følge BU-leder Røberg-Larsen, har veldig stor innflytelse. Uttalelsene falt etter Linn Beate Kaald Thoresens korte innlegg i åpen halvtime i BUs budsjettmøte i kveld.

– Vanligvis ville kanskje vi i Grorud Venstre ha bedt om flere frie midler til frivillige, men denne gangen ber vi om at Fyrhuset får økt sine ressurser på bemanningssiden, sa Kaald Thoresen i møtet. Hun ba BU vurdere bruken av administrative ressurser i forbindelse med blant annet arbeid med planer og kartlegging på kultur- og frivillighetssiden, nettopp for å frigjøre midler.

– Grorud Venstre er ennå ikke helt fornøyd med klimasatsingen i bydelen, selv om vi er glade for SVs gode forsøk i forrige BU-møte, sa Kaald Thoresen. Hun ba om flere Enøk-tiltak og fjerning av eventuelle oljefyrer. Hun ga også uttrykk for støtte til Rødts forslag (!) om flere gang- og sykkelveier. Dessuten så understreket hun hvor glad Grorud Venstre er for at bystyregruppen fikk igjennom billigere månedskort og oftere avganger på Grorudbanen.

– Jeg ber om at BU alvorlig vurderer å styrke fagkompetansen i hjemmetjenesten ved å gjøre tilstrekkelig for å ansette en sykepleier til, sa bydelslagsleder Kaald Thoresen. – Jeg vet ikke om dette er et anerkjent behov i administrasjonen, men det er en god investering i eldreomsorgen og hjemmerehabilitering, som vi får igjen når vi kan kjøpe færre sykehjemsplasser.

Les om at Venstre ikke er velkommen i bydelsutvalgets åpen halvtime i Akers Avis Groruddalen