Venstre i styrer og utvalg

I høst har det vært gjennomført en rekke valg til styrer og utvalg i Molde kommune. Her kan du se hvilke roller Venstre har fått


Styret i Bjørnsonfestivalen
Frøydis Austigard (medlem)

Representantskapet Jazzfestivalen
Frøydis Austigard (medlem)

Styret i Molde Kino
Frøydis Austigard (medlem)

Klagenemnda for Kommunehelsetjenesten
Åse Marie Longva (medlem)
Jorun Roaldset (varamedlem)

Styret i Molde Eiendom KF
Olbjørn Kvernberg (medlem)

Skjønnsmenn
Olbjørn Kvernberg

Skatteutvalget
Jorun Roaldset (medlem)

Representantskapet i RIR
Olbjørn Kvernberg (medlem)

Styret i Molde Kommunale Pensjonskasse
Olbjørn Kvernberg (Varamedlem)

Molde Utleieboliger
Frøydis Austigard (varamedlem)

Styret i Molde Havn KF
Frøydis Austigard (varamedlem)

Styret i Molde og Romsdal Havn IKS
Frøydis Austigard (varamedlem)

Styret i Bjørnosnhuset
Evy Strømme (varamedlem)

Kontrollutvalget
Olav Tjelle (varamedlem)

Rådet for Funksjonshemmede
Tove Helena Hoem (varamedlem)

Styret i Bjørnsonhuset
Evy Strømme (varamedlem)

Rådet for Molde Havn IKS
Frøydis Austigard (varamedlem)

Overskattetakstnemnda
Åse Marie Longva (varamedlem)

Forliksrådet
Paula Næss Skår (varamedlem)