Knut Magnus

Kommunestyrerepresentant, leder oppvekst- og kulturkomitèen, leder stipend- og priskomitèen, medlem i formannskapets arbeidsutvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Knut Magnus

Mer info seinere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**