Milliongevinst til ny skole

Venstre vil øremerke millionene Ringsaker kommune tjente på salg av Damhagan til ny skole på Stavsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ingrid, Morten, Erik og Stein

Foto: A.Hovstø

Ringsaker kommune fikk eiendommen Damhagan langs Frøbergvegen i arv av avdøde Kolbjørn Pedersen. Nylig punget ferdighusfirmaet Nordbohus AS ut 11,5 millioner kroner for eiendommen, som skal gi 50 boenheter. Stafsberg er et lønnsomt utviklingsområde for Ringsaker.
Øremerket gevinst
Ringsaker Venstre vil at overskuddet fra Damhagan-salget skal gå til utbygging av Stavsberg skole. — Det er helt naturlig at pengene må gå til et slikt formål, sier Venstres gruppeleder Morten Andersen. Venstre kommer til å foreslå øremerking av Damhagan-overskuddet til ny Stavsberg skole i en interpellasjon eller når rådmannen legger fram saken til politisk behandling.
— Vi må få en politisk debatt om bruken av gevinsten, sier Andersen.
Lukrativ arv
Minimum 7,7 millioner kroner er Ringsaker kommunes gevinst på salget av Damhagan. Kommunen har ført veg, vann, avløp og strøm fram til Damhagen. Det har en kostnadsramme på 3,8 millioner kroner. Nettogevinsten vil ventelig bli større fordi vann- og avløpskostnadene skal være selvfinansierende. Det betyr at den lukrative arven Ringsaker kommune i sin tid mottok kanskje vil gi kommunen rundt 10 millioner kroner.
1.000 nye innbyggere
Det vil ifølge Venstres kommunestyrerepresentant Morten Andersen være et flott bidrag til skoleutbyggingen på Stavsberg.
— Den skoleutbyggingen vil tvinge seg fram. Det skal bygges ut både på Damhagan, Lund Søndre og Voll. Dette vil føre til rundt 1.000 nye innbyggere.
– I tillegg er det et generasjonsskifte på Stavsberg, som gjør at stadig flere barnefamilier flytter dit, sier Andersen.
Venstre mener at nye innbyggere vil gi økte statlige overføringer og kommunale skattekroner, som også vil være med å fullfinansiere skoleutbyggingen.
Parallell planlegging
— Vi kan ikke si ja til en storstilt boligutbygging på Stavsberg uten å si ja til en ny skole, sier Morten Andersen.
Venstre vil ha fortgang i skoleprosjektet, og mener rådmannen raskt må foreslå et forprosjekt for en ny og framtidsrettet skole på Stavsberg.
Gjerne et forprosjekt med flere alternativer

Stein og Morten

Foto: A.Hovstø

— Vi kan ikke begynne med skolesaken først når ungene banker på skoledøra. Vi må være i forkant med utviklingen og vår planlegging, sier Morten Andersen, her i samtale med Hamar Venstres Stein Frpysang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**